Μεταβολή πληροφοριών

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες αν τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν είναι ακριβή.


Φορητότητα δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να κατεβάσετε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς στο ηλεκτρινικό μας κατάστημα.


Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να αιτηθείτε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς στο ηλεκτρινικό μας κατάστημα.


Δικαίωμα του καταναλωτή να ξεχνιέται

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σας απο το ηλεκτρινικό μας κατάστημα.
Να σημειωθεί ότι αυτή είναι μια αμετάκλητη ενέργεια!